•  ATT VARA VÄGLEDANDE I BRANSCHEN
    STÄLLER HÖGA KRAV PÅ OSS

BRA EXPONERING GER BÄTTRE FÖRSÄLJNING

Alla butiker vill kunna exponera och sälja sina värdefulla produkter utan att riskera snatteri eller annat svinn. Därför grundades Frepart 1989. Till en början skulle vi lösa frågan om bättre exponering med säker förvaring av tobaksprodukter i butiksmiljö. Sedan dess har Frepart utvecklat avancerade och hållbara lösningar för olika varukategorier som använts hos stora handelskedjor i Europa.

Frepart har genom åren skapat många lösningar som blivit ”state of the art” och som återanvänts av andra aktörer på området. Det är vi väldigt stolta över och tar som bevis för att vi ligger i framkant.

I drygt 20 år har Frepart till största delen jobbat med anpassade lösningar för enskilda kunder. Under de kommande åren kommer vi utveckla verksamheten för att växa ytterligare. Genom att ta fram fler standardlösningar och produkter som vi vid behov kan vidareutveckla och anpassa blir det ännu lättare att få fram en säker exponeringslösning för dina produkter.
Sedan 2003 ägs Frepart AB av den svenska industrikoncernen Amplex AB och ingår i affärsområdet Retail.

Välkommen till en väl exponerad värld.

Jan Fredriksen, VD och grundare