XPO Display AS

Tobaks- Cigarettställ designat för "Dark Market"

XPO Display AS är återförsäljare av varuställ till dagligvaruhandeln i Norge. Frepart har under mer än 20 år tillsammans med XPO utvecklat och levererat varuställ för tobak till den Norska marknaden. Till en början var ställen utformade för att produkterna skulle exponeras maximalt. Då Norge införde exponeringsförbud för tobaksprodukter modifierades lösningen till att istället fokusera på användar-vänlighet och snatterisäkerhet, samtidigt som den skulle uppfylla nya lagkrav.
Frepart och XPO har fram till januari 2017 levererat över 20 000 varuställ i olika storlekar och varianter till butiker i Norge.

Kommentar från XPO Display AS:
”Frepart är en stabil leverantör som levererar produkter av hög kvalitet.
Att ha Frepart som samarbetspartner har inneburit att vi kunnat fokusera på affären och vetat att leveranser och tekniska utmaningar hanterats professionellt”.

Geir Hording
VD och grundare, XPO Display AS