SKRUF AB

Skruf Snus AB sökte ny leverantör av snuskylar och inredning och tog då kontakt med Frepart. Frepart utvecklade nya inredningslösningar som givit Skruf möjlighet att erbjuda handeln flexibla lösningar med valbarhet på butiksnivå. Frepart har med teknisk kompetens även kunnat backa upp Skruf i samarbetet med kylskåpsleverantören. Idag sköter Frepart ett fullservicekoncept för Skruf med både utveckling och leverans av utrustning och lagerhållning med eftermarknadsservice.