REEMTSMA GMBH

Reemtsma GmbH som ingår i det internationella bolaget Imperial Tobacco har använt Freparts tjänster sedan 1999. Frepart har levererat över 10 000 st motoriserade varuställ som placerats ut på tysk marknad av Reemtsma.

2012 fick Frepart i uppdrag att utveckla en ny generation varuställ med högre nivå av snatteriskydd. Frepart har utvecklat ett ställ med 100 procent visibilitet av produkterna även när stället är stängt. Det öppnas av kunden via en knappsats.

Ställen i serien TD 5000 började levereras till butiker i Tyskland i mitten på 2015. De är placerade bakom kassadiskarna och kännetecknas av att de är utrustade med en motordriven frontruta, har hög flexibilitet vad gäller ombyggnation och att det ”döda” utrymmet bakom själva kassadisken utnyttjas för lagring av produkter genom finurliga lösningar av dispensertyp där produkterna succesivt matas upp för presentation och försäljning.

Kommentar av Reemtsma:
”Frepart har levererat en lösning som är mycket flexibel och som exponerar våra produkter på ett fantastiskt sätt. Det leder till ökad försäljning.”