Intervjun med Jan i senaste numret av Servicetrender.