Produktion - Sluttest Tobaksställ

Förladdade data från QR-Kod

Scanna Freparts produktionsorder
Anges i Ω (ohm)
Anges i Ω (ohm)
Anges i Ω (ohm)
Ange isolationsprovsvärde
Ange Loadvärde

Nyckelbrytare - Funktionstest

Diod i "An" i manöverdosan släckt, belysning släckt och knappar i Push Button släckta.
Diod "An" i manöverdosan tänds. Rutan kalibreras automatiskt under 20 sekunder. Under denna tid är de gröna dioderna på manöverdosan tända
Kolla att alla LED-lister tänds!

Manöverdosa - Funktionstest

Tryck på kanppen "Öffnen" - Glasrutan skall öppnas.
Tryck på knappen "Schlißen". Glasrutan skall stängas, Plåtlist på rutans överkant ska synas, men inte gummilisten.

Push Button, Klämskydd & Kalibrering - Funktionstest

Kontrollera att glasrutan öppnas och och därefter stängs igen efter 10 sekunder
Stoppa rutan med handen när den stänger, rutan ska rutan stanna, backa och en ljudsignal hörs från manöverdosan. Tryck sedan på "Öffnen", rutan öppnar.
Tryck på Push button för att öppna rutan. Stoppa rutan med handen. Rutan ska stanna och backa under c:a en halv sekund. Tryck sedan på "Schlißen" och rutan ska stängas.

Registrera Motor

Freparts serienummer för denna motor

Registrera Elsats

Freparts serienummer för denna elsats.
Ange ditt anställningsnummer