Först in, först ut (FIFO)

First-In, First-Out (FIFO) är en av de metoder som vanligtvis används för att beräkna värdet på lagret i slutet av en redovisningsperiod och kostnaden för varor som sålts under perioden. Den här metoden förutsätter att lager som köps eller tillverkas först säljs först och nyare varulager förblir osålda. Således är kostnaden för äldre inventarier hänförlig till kostnaden för sålda varor och den av nyare inventeringen tilldelas slutlig inventering. Det faktiska flödet av inventeringen kanske inte exakt matchar först in, först ut-mönstret.

Med andra ord, de äldsta produkterna visas kontinuerligt först i varuställen för att få en smart rotation på varorna.