In: Notiser

Tillsammans med en reklambyrån Byrå Ett har Frepart tagit fram en serie annonser med budkapet att lyfta fram och samtidigt skydda stölbegärliga varor.

Ett udda grepp att använda busiga djur som metaforer för snatteriproblem. Att tillfället gör tjuven är ingen nyhet. Frepart vet hur man kommer tillrätta med problemen. Och hur man sticker ut.

Jan Fredriksen

Intervjun med Jan i senaste numret av Servicetrender.