In: Notiser

Nytt kassalinjeställ gör entré på svensk marknad

-nu kan stöldbegärliga produkter exponeras säkert!

Frepart lanserar nu ett nytt koncept för kassalinjeställ som man med framgång har sålt i Tyskland under flera år. Varor som har varit svåra att exponera på grund av stöldrisken kan nu förvaras både synligt, lättåtkomligt och säkert.

Nu lanserar Frepart AB ett nytt koncept för varuställ på svensk marknad. Tanken med konceptet är att kunna exponera stöldbegärliga varor samtidigt som de förvaras säkert.

Utöver en bra produktexponering och högre säkerhet får man med det nya konceptet en enhetlig och snygg kassalinje. Anpassning till olika sortiment är lika enkel som med vanliga traditionella kassalinjestativ.

Borta är problemen med flera låsbara ställ som skall öppnas manuellt med olika nycklar. Att hela kassalinjen kan manövreras från kassan förenklar för kassapersonalen.

Stället är uppdelad i 2 sektioner. Närmast kassan och tydligt avskiljt från övrigt sortiment, finns en sektion med receptfria läkemedel. I den andra sektionen har placerats choklad, snabbkaffe, rakvårdsprodukter och kondomer. Samtliga produkter har högt försäljningsvärde och hög stöldfrekvens.
En pilotinstallation i en Hemköpsbutik finns på plats. Sortimentet i stället har bestämts av butiksledningen och Frepart har anpassat inredningen därefter.

Funktion

Stället är placerat bakom kassabandet. Produkterna står bakom en glasruta som ger stöldskydd och gör samtidigt produkterna väl synliga. Med hjälp av en elmotor går glasrutan går ned då stället öppnas och går upp då det stängs. Det finns olika alternativ hur öppning/stängning kan hanteras. Det går enkelt att skifta mellan de olika alternativen.

Alternativ 1- enkelt och lätt åtkomligt

Nu kan stöldbegärliga produkter exponeras säkert!
Stället öppnas då kassan öppnas och stängs då kassan stängs. Manövreringen sker med en nyckelbrytare placerad i kassan. Då stället är öppet har kunden åtkomst till produkterna på samma sätt som i en vanlig butikssektion. Då kassan är stängd syns produkterna, men de går inte att stjäla. Detta alternativ går att använda då det är lite kunder i butiken eller i butiker i lågriskområden.

Alternativ 2- Synliga produkter, hög säkerhet

Stället förses med en tryckknapp, lätt åtkomlig för kunden. Då kassan öppnar aktiveras stället. Kunden trycker på knappen då hen skall handla. Glasrutan går ned och kunden kan plocka sin vara. Glasrutan stängs automatiskt (tidsstyrt). Funktionen är försedd med klämskydd, dvs rutan stannar då något hamnar i vägen. Då kassan stängs avaktiveras stället och det kan då inte öppnas med tryckknappen. Detta alternativ ger en högre säkerhet. Trots det syns varorna och är enkla för kunden att plocka.

Utveckling av konceptet pågår och meningen är att det skall kunna användas på andra ställen i butiken och för andra kategorier än klassiska kassalinjevaror.

Freparts tobaksställ i tysk kassalinje, förlagan till det nya konceptet.

Frepart- i kassalinjer över hela Sverige

Frepart AB har sedan början på 90-talet arbetat med utveckling av försäljning av varuställ för stöldbegärliga produkter. Under flera år var ställ för tobak dominerande. Frepart har bland annat infört de så kallade over head-ställen på svensk marknad.

I början på 2000-talet påbörjades på uppdrag av cigarettillverkaren Reemtsma en ny serie ställ avsedda för tysk marknad. Principen bygger på att ställen placeras bakom kassabandet och att personalen enkelt kan manövrera stället från sin plats i kassan.

Huvudsyften med ställen är att minska tobaksstölderna i butik och samtidigt hålla produkterna synliga och enkla att handla. Antalet utrullade ställ överstiger idag 10 000 enheter.

Idag utvecklar Frepart även ställ för varukategorier såsom receptfria läkemedel, rakvårdprodukter etc. Den röda tråden i Freparts verksamhet har alltid varit att ta fram varuställ som kombinerar produktexponering med stöldsäkerhet. Varorna skall vara synliga och enkla att handla men svåra att stjäla.
Frepart AB

Butiksstölderna ökar i omfattning

Nedläggning av stöld och snatteriärenden

Idag har polisen rätt och näst intill skyldighet att lägga ner polisanmälningar som antingen kostar för mycket pengar att utreda eller där påföljden är mindre än 3 månaders fängelse.
Snatteri är det samma som stöld men anses som ringa med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter. Gränsen för snatteri varierar men brukar handla om värden upp till 1000 kronor.

Det är svårt att utifrån statistiken avgöra butikstöldernas omfattning då många stölder och snatterier inte upptäcks. Specialstudier av butikernas svinn visar att endast fem till tio procent av det totala antalet butiksstölder upptäcks och anmäls.

I en skolundersökning gjord av Brotts Förebyggande Rådet (BRÅ) uppgav var tredje niondeklassare att dom snattat något det senaste året.

De mest attraktiva varorna att stjäla är dagligvaror som är dyra eller lättåtkomliga som t.ex. godis, rakprodukter och batterier m.m. Detta enligt branschorganisationen Svensk Handel.

Under 2017 anmäldes totalt 45 600 stölder. I cirka 46 procent av fallen, har ett brott klarats upp genom att åtal väckts, den misstänkte har erkänt, eller att en person inte åtalas för snatteriet eftersom de i vissa fall åtalas för flera brott i samma sammanhang.

Att endast cirka hälften av polisanmälningar som görs utreds är näst intill ett haveri. Och andelen gärningsmän som fälls i domstol för snatteri är så försvinnande få att det inte syns i statistiken.

 Ofta ligger dessutom beloppet på de stulna varorna under den magiska 60 kronors gränsen vilket finns i riksåklagarens riktlinjer, som kan innebära att brottet inte behöver utredas.

Vad säger då lagen?

Grundregeln enligt 23 kap. 1 § rättegångsbalken (RB) är att en förundersökning ska inledas så snart det finns anledning att tro att ett brott har begåtts. Förundersökningen har till syfte bland annat att utreda om det har begåtts ett brott och vem som kan misstänkas för brottet samt att samla tillräckligt med material för att åklagaren ska kunna ta beslut i åtalsfrågan. Det finns dock vissa undantag från förundersökningsplikten. Ett sådant undantag är bestämmelserna om förundersökningsbegränsning i 23 kap. 4 a § RB (bilaga 1). Där framgår att en förundersökning inte behöver inledas eller kan läggas ner

  1. när straffvärdet för brottet inte överstiger fängelse i tre månader och fortsatt utredning skulle innebära orimligt stora kostnader (så kallat disproportionsfall).
  2. när man kan anta att något åtal för brottet inte kommer att ske till följd av reglerna om åtalsunderlåtelse (åtalsunderlåtelsefall) eller om särskild åtalsprövning (åtalsprövningsfall) samt något väsentligt allmänt eller enskilt intresse inte åsidosätts. (BRÅ)
Stor vinst
- Regeringens förslag ratas

Regeringen hade i ett utlåtande planer på att reducera konsumtionen av tobak. Detta genom att införa förbud mot exponering och självbetjäning av snus i butikerna. Glädjande för branschen fick förslaget nej i riksdagen.

”Så länge varorna är tillåtna på marknaden måste konsumenterna kunna gå in i en butik och själva välja den snusdosa som de vill köpa, säger näringsutskottets ordförande Lars Hjälmered till Ica Nyheter”.

Framförallt mindre butiker, varav många ute på landsbygden skulle ha drabbats hårt av förbudet, kostnaden för detaljisterna skulle bli för hög. Handlarna tycker att det är bra att politikerna agerar klokt och säger nej till propositionen. Det skulle kosta alldeles för mycket pengar att bygga om och ha extra personal i butikerna.

Handlarnas oro

Oron för förbud mot exponering och självbetjäning hos dagligvarubutikerna har bland annat varit kostsamma investeringar, ökad arbetsbelastning och minskad försäljning.
Att idag kunna ha självbetjäning i förbutiken är en bra lösning både för kunden och butiken, och eliminerar risken för stöld.

(Källa: Ica nyheter 14 december 2018)

Frepart är leverantör till de stora aktörerna

Vi har under många år haft ett gott samarbete med flera av de större aktörerna inom snusindustrin, tagit fram lösningar och skräddarsytt produkter åt våra kunder efter deras behov. Unika produkter som eliminerar stöld och bidrar till ökad försäljning vilket gynnar både leverantörer och de enskilda butikerna oavsett storlek och läge.

Vi söker en ny kollega!

KONSTRUKTÖR / PRODUKTUTVECKLARE
• Sista ansökningsdatum: 2019-03-14

Produktutvecklingen hos Frepart går i riktning mot mer avancerade och automatiserade lösningar och därför väger kunskaper inom mekatronik tungt vid denna rekrytering.

Du bör vara en kreativ och tekniskt lagd person med sinne för form och funktion. Din bakgrund är troligen någon teknisk utbildning, gärna på högskolenivå, samt minst 2 års relevant arbetslivserfarenhet. Din huvudsakliga uppgift blir att arbeta i projekt från idéstadiet med framtagning av 3D-illustrationer och prototyper till färdig produkt med tillhörande konstruktionsunderlag i Solid Works. Vidare ingår uppgifter som kräver god förmåga att kunna uttrycka sig i tal och skrift.

Vi erbjuder marknadsmässiga anställningsvillkor med individuell lönesättning, friskvård och framförallt trevliga arbetskamrater som gillar att ha kul på jobbet.

I denna rekrytering samarbetar vi med Karisma Rekrytering AB. Kontaktperson på Karisma är Agneta Ståhl som du når på telefon 0706-50 19 40. Ansökan gör du enkelt direkt på hemsidan www.karisma.se. Skicka in din ansökan snarast möjligt då vi kommer att göra fortlöpande intervjuer, dock senaste den 14 mars.

Butiksstölderna ökar i omfattning
Varje år stjäls det för 6 miljarder från svenska butiker. En ökning med drygt 30 procent jämfört med år 2013. Majoriteten av stölderna utförs av kriminella som systematiskt stjäl från landets handlare. Det har tvingat handlarna att öka sina investeringar i butikens säkerhet, i genomsnitt lägger varje butik 191 000 kronor enbart på väktare och ordningsvakter. Det visar Svensk Handels Stöld- och svinnrapport som presenterades tidigare i år.

– Butiksstölder är ett växande samhällsproblem som måste tas på större allvar. På vissa platser framstår butiken alltmer som ett skafferi där det är nästintill riskfritt att kliva in och ta det du vill ha. Nu krävs det att rättsväsendet står upp för landets handlare, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Organiserad brottslighet

Kött, choklad och kaffe tillhör några av de vanligaste stöldvarorna i dagligvaruhandeln. Det är också i dagligvaruhandeln som det sker flest stöldbrott. Handlarna anser att en tredjedel av butiksstölderna utförs av personer som stjäl en eller ett fåtal varor för eget bruk. Resterande två tredjedelar av stölderna utförs av personer som stjäl regelbundet eller av organiserade ligor som opererar med handeln som brottsplats.

– Bilden att stölderna i butik rör sig om ungdomar som stjäl en enstaka Snickers är felaktig. Det handlar i allt högre utsträckning om organiserad brottslighet där stölderna sker systematiskt med syftet att driva en kriminell verksamhet, säger Per Geijer.

Handlarna tvingas betala för grundtryggheten

Rapporten visar också att handlarna lägger stora summor på att skydda sin butik. Fler än fyra av tio handlare (44 %) har det senaste året ökat investeringarna för att stärka butikens säkerhet. Mest pengar lägger företagen på att anlita väktare och ordningsvakter. I genomsnitt lade varje butik 191 000 kronor på vakter.

Utöver de externa stölderna på 6 miljarder uppgår de interna stölderna, som begås av chefer och medarbetare, till 1,9 miljarder. Det gör att det brottsliga svinnet som drabbar handeln totalt är 7,9 miljarder årligen.

Till det kommer ett stort administrativt svinn som på 4,1 miljarder. Det kan exempelvis vara bokföringsmässiga fel, felväxling till kunder eller produkter som inte går att sälja på grund av kvalitetsförsämring. Det innebär att det sammanlagda svinnet i handeln uppgår till hela 12 miljarder årligen, vilket motsvarar cirka 170 000 kronor per butik.

Källa: Svensk Handel

Att skydda din butik mot stölder är svårt. Medvetenhet och utbildning av personalen är betydande framgångsfaktorer, men det räcker inte. Investeringar i stöldskyddsutrustning är också nödvändiga.

Livsmedelsbutiker och stormarknader har det högsta svinnet

Alla återförsäljare måste hantera lagerförluster och minskade intäkter på grund av svinn. Stormarknader och livsmedelsbutiker är de som har den högsta andelen svinn. Snatteri och personalstölder står för hela 77% av de totala lagerförlusterna världen över… c:a 25% av snattarna är barn. Charkuterier, delikatessostar och hälsoprodukter finns representerade i toppen av de mest stulna varorna i kategorin mat och dryck. Men varje butik har också små och sk. premiumvaror i sitt produktutbud som snattare gärna lägger vantarna på.

 

Icke-professionella snattare väljer smink, kondomer och graviditetstester

Medan det finns professionella brottslingar som stjäl och säljer varor på den svarta marknaden, har vanliga människor – inklusive ungdomar, affärsmän, ensamstående och till och med mor- och farföräldrar – också snattat. Det sägs att 90% av oss har snattat åtminstone en gång i våra liv. De icke-professionella snattarna stjäl oftast mindre produkter som smink eller godis. Andra saker som graviditetstest och kondomer blir stulna eftersom människor generellt är generade över att köpa denna typ av varor.

Den ”svarta marknaden” vill ha rakvårdsprodukter, receptfria läkemedel och tobak

Snatteri är en mycket större ”affärsverksamhet” än du kanske tror, ​​med många snattare som säljer ”dina” produkter vidare, till andra mindre nogräknade företag, som sedan säljer dessa till rabatterade priser. Organiserade ligor letar efter produkter som är små, rimligen kostsamma och som kan säljas med en bra marginal.

De mest stulna föremålen är små produkter som t.ex. rakvårdsprodukter, tobak, receptfria läkemedel, batterier och sminkprodukter som är lätta att dölja. Rakhyvlar och rakblad har varit den mest stulna produktkategori världen över i många år – särskilt varumärkesvarianterna.

Smarta displaylösningar skyddar dina produkter

Massiva förluster på grund av snatterier av dyra varor tvingar många butiker att ta bort dem från sina hyllor och i värsta fall sluta saluföra dom. Men istället för att sluta sälja dom finns smarta lösningar på marknaden.

Att sälja denna typ av produkter via smarta displaysystem och i anslutning till kassalinjen ger ofta ett riktigt bra skydd mot snatterier.

I ett nytt projekt går polisen nu ut och lär butikspersonal att konfrontera snattare före kassalinjen, för att stoppa brott innan de begåtts.

– Något måste hända, svinnet är högt och det finns en stor otrygghet ute i butikerna, säger Fredrik Kaati vid Södermalmspolisen.

Läs mer här: Polisen lär butikspersonal att stoppa snattare i tid – Fri Köpenskap

2017-05-30

Fakta från BRÅ

Statistik

Fantatiska siffror från BRÅ... eller?

  • Butiksstölder & Snatteri
Men, hur kommer det sig att statistiken visar så bra siffror?

Butikerna orkar inte längre polisanmäla snattare. Så förklarar säkerhetschefen på Svensk handel den dramatiska minskningen av snatterier i brottsstatistiken.

 – ”Butikerna har helt enkelt gett upp och anmäler inte”, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk handel
Dessutom:
  • 49 800 fickstölder polisanmäldes (2016)
  • 48 800 butiksstölder polisanmäldes (2016)
  • 12 700 lagföringsbeslut för snatteri (2015)
  • 1 000 kronor — gränsen mellan snatteri och stöld
  • 46 procent = personuppklaringsprocenten för butiksstöld (2016)
  • 1 procent = personuppklaringsprocenten för fickstöld (2016)
FiFo

Först in, först ut (FIFO)

First-In, First-Out (FIFO) är en av de metoder som vanligtvis används för att beräkna värdet på lagret i slutet av en redovisningsperiod och kostnaden för varor som sålts under perioden. Den här metoden förutsätter att lager som köps eller tillverkas först säljs först och nyare varulager förblir osålda. Således är kostnaden för äldre inventarier hänförlig till kostnaden för sålda varor och den av nyare inventeringen tilldelas slutlig inventering. Det faktiska flödet av inventeringen kanske inte exakt matchar först in, först ut-mönstret.

Med andra ord, de äldsta produkterna visas kontinuerligt först i varuställen för att få en smart rotation på varorna.

-Det känns så bra! säger Jan Fredriksen. Ordervärdet per år motsvarar tre fjärdedelar av hela vår omsättning 2014. Det totala ordervärdet fördelat på kommande tre-fyra år, serut att landa på 120 Mkr. För ett litet innovativt företag med femton anställda, skapar det möjligheter.

-Det här är en enorm trygghet, och gör att vi nu kan lägga ännu mer energi på att proaktivt produktutveckla egna standardlösningar för nästa generations produktställ. Idag är kundens fördel, vår nackdel. Vi producerar ofta projektstyrt, helt utifrån kundens specifika önskemål. Det gör oss attraktiva som leverantör, men gör det också till en utmaning att prognostisera verksamheten.

Anledningen till försäljningssvackan innan storordern, är just det. Tyska jättegrossisten Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, som ingår i ett av de största internationella tobaks-bolagen, Imperial Tobacco, har väntat med att lägga fler ordrar tills de bestämt sig förvilka enheter de ska ta fram för att ersätta de gamla.

-Vi har jobbat med Reemtsma sen 1999, och sköter allting åt dem på den tyska marknaden vad det gäller såna här produkter, lagring, distribution, eftermarknad, service – allt.

Reemtsma köper av naturliga skäl bara produktställ för tobak, men Jan berättar att Frepart nu får möjlighet att produktutveckla färdigt sina egna säljdrivande produktställ för andra stöldbegärliga varor, som läkemedel och hygienartiklar.

-I Sverige vill vi ju minska rökningen, och det gör att varukategorier som tobak och andra varor som snattas mycket, ofta placeras mer svåråtkomligt i automater utanför kassalinjen. Det minskar tyvärr försäljningen av alla varor i dem.

-Reemtsmas nya enheter både ökar visibiliteten, och minskar svinnet eftersom de har en glasruta med en fönsterhiss som öppnas av kunden själv, och stängs automatiskt ett par sekunder efter att kunden tagit varan.

-En ny helt egenutvecklad produkt kommer i princip helt eliminera svinnet, samtidigt som den förenklar köpprocessen för kunden och gör det lättare för handlaren att själv välja vilka varor han vill skydda, samtidigt som han visar dem, fortsätter Jan entusiastiskt.